DHİ FUE Yöntemi

DHİ FUE Yöntemi

FUE tekniği ile saç folikülleri mikromotor denilen alım cihazı ile tek tek alınır. Klasik kanal yöntemi ile ekim işleminden farklı olarak; DHI yönteminde bu saç folikülleri ,implanter pen (choi kalemi) denilen özel ekim kalemler ile kanal açılmadan ekim işlemi yapılır. Klasik kanal yönteminde ise açılan kanallar içerisine FUE yöntemi ile alınan graftler özel pensetlerle tek tek konularak ekim gerçekleştirilir.

Implanter/Choi pen iğnesi, şekil olarak çok ince, silindirik ve keskin bir uca sahiptir.
Bu silindirik uçlu Choi iğnesi bir kanal şeklindedir ve saçlar bu kanal yardımı ile iğneye yerleştirilir ve özel mekanizması ile direkt ekim yapılacak bölgeye batırılır.

Saçlı deri önceden lokal anestezi ile uyuşturulduğundan işlem tamamen ağrısızdır ve klasik kanal yöntemine göre çok az travma oluşturur. İyileşme daha hızlıdır. Morluk , şişme, kanama görülmez. Ödem yok denecek kadar az olur. İmplanter pen ile ekim yapılacak her 1 cm2 bölgeye daha fazla graft ekimi yapılır. Daha sık ve doğal görünüm elde edilir.