Op. Dr. Duygu AKSOY

Estetik Plastik & Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

1976 yılında Erzincan’da doğan Dr. Duygu Aksoy 1992 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne girdi. Üniversiteyi derece ile bitiren Aksoy 2 yıl Erzincan Devlet Hastanesi’nde Acil Sorumlu Hekimi olarak çalıştı. 2000 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinde Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi eğitimine başladı. Bölgenin en büyük mikrocerrahi merkezi olan klinikte sayısız mikrocerrahi operasyona katıldı. Tezini de mikrocerrahi üzerine yapan Aksoy Kars Devlet Hastanesinde mecburi hizmetini tamamladı ve Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesinde Kurucu öğretim üyesi olarak çalıştı. Çok sayıda operasyon yaparak yurt dışı ve yurt içi yayınlar yaptı. Çok sayıda uluslar arası, ulusal makale yayınlamış ulusal kongrelerde bir çok sözlü sunum yapmıştır. Duygu Aksoy evli ve bir kız çocuğu annesidir.

0
Yayımlanan Makale
0
Basılan Bildiriler
0
Bilimsel Aktivite

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 • “Soft-Tissue Augmentation of the Middle and Lower Face Using the Deepithelialized Submental Flap”, Plast Reconstr Surg, 119, 873-879 (2007).
 • “A New Method in the Treatment of Postburn Scar Contractures: Double Opposing V-Y-Z Plasty”, Burns, 32, 499-503 (2006).
 • Sebaceous Carcinoma on the Scalp”, Dermatol Surg, 32, 1290-1293 (2006).
 • “Primary Essential Cutis Verticis Gyrata in an Adult Female Patient: A Case Report”, J Dermatol, 33, 492-495 (2006).
 • “Winged Groin Flap for Web Space Reconstruction”, Burns, 32, 660-661 (2006).
 • “Tension Suture Technique for Skin Graft Fixation: A Novel Alternative to Tie-Over Dressing”, Burns, 32, 778-779 (2006).
 • “Versatile Use of the VM-Plasty for Reconstruction of the Web Space”, Ann Plast Surg, 55, 623-628 (2005).
 • “An Adjustable Syringe Suction Drain”, Plast Reconstr Surg, 116, 2060-2061 (2005).
 • “Temporal Flap Variations for Craniofacial Reconstruction: CME Article”, Plast Reconstr Surg,.
 • “Encasement of the Gold Weight with Dermal-Fat Graft in the Management of Paralytic Lagophthalmos”, Plast Reconstr Surg, .
 • “The Retroangular Flap Revisited”, Dermatol Surg,
 • “Versatile Use of the Pedicled Latissimus Dorsi Flap as a Salvage Procedure in Reconstruction of Complex Injuries of the Upper Extremity”, Ann Plast Surg, . A13. “Madelung Syndrome with Pubic Involvement”, Dermatol Surg, .
 • “ The effect of perforator location on epigastric perforator flap survival . An experimental and stereological study in guinea pigs” J. Rec. Microsurgery .
 • “ Management of a composite foot defect due to explosion using the free fıbula osteocutaneous flap” J. Rec. Microsurger.
 • “Determination of the recipient vessels in head and neck usıng multiclice spiral computed tomography angıography before free flap surgery:A Preliminary Study .J. Craniofacial Surg..
 • ’’Huge pressure sore complicated with burn’’.Burns.31(7),939 (2005).

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

 • “Soft Tissue Augmentation of the Mid and Lower Face with Deepithelialized Submental Flap”, 4th Congress of The Balkan Association for Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, Sofia, 95, 2005.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 • “Kısmi Kalınlıkta Cilt Grefti Verici Sahalarının Bakımında Açık-Kuru ve Kapalı-Nemli Pansuman Tekniklerinin Karşılaştırılması”, Van Tıp Dergisi, 14, 1-4 (2007).
 • “Repair of a Large Pharyngocutaneous Fistula with the Free Dorsalis Pedis Flap”, Eur J Gen Med, 4, 40-44 (2007).
 • “Fournier Gangreni’nde Rekonstrüktif Yaklaşımlarımız: 27 Hastada Retrospektif Bir Çalışma”, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, .
 • “Side-to-Side Anastomosis without Vessel Clamp: A Practical Method for Arterio-Venous Fistula”, Eur J Gen Med, .
 • “Biceps femoris kasında myositis ossificans”. Türk PlastikRekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi .

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

 • “Fournier Gangreni’nde Rekonstrüktif Yaklaşımlarımız: 27 Hastada Retrospektif Bir Çalışma” . 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi.2007
 • “Uyluk germe tekniği ile Dev Tip 1 Nörofibromatosis Tedavisi .” 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi.2007
 • “Ters Akımlı Süperfisial Temporal Faysa Flebi İle Bir Verteks Defektinin Onarımı ”. 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi.2007
 • “Pediatrik Maksillofasial Kırıklarda Alternatif Bir Rijit Fiksasyon Meteryali: Emilebilir Polydioaxanone (PDS) Sütür”. 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi.2007
 • “ Hemifasial Hiperplazi Tedavisinde Liposakşın”. 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi.2007
 • “ Fleksor Digitorum Süperfisialis Kucaklama Tekniği İle Pulley Rekonstrüksiyonu . ” 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi.2007
 • “ Buschke-Loewenstein Tümörü (Dev Kondiloma Aküminata): İki olgu sunumu”. 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi.2007
 • “T –Tip ile uç-yan Tip Mikrovasküler Anastomoz Tekniklerinin Karşılaştırılması: Ratlarda Deneysel Bir Çalışma ”. 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi.2007
 • “ Kraniofasiyal Rekonstrüksiyonda Temporal Flep Seçenekleri ”. 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi.2007
 • “ Vertikal Dizaynlı Derin İnferior Epigastrik Perforatör (DIEP) Flep. ” 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi.2007
 • “Posterior uyluk perforatör flebi=Anatomik bir çalışma.”. 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi.2007
 • “Alın Flebinin Sıradışı Dizaynları”, 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 38, Ankara, 2006.
 • “Şakak Flebi ile Yüz Defektlerinin Onarımı”, 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 37, Ankara, 2006.
 • “Üst Ekstremite Kompleks Yaralanmalarının Rekonstrüksiyonunda Bir Kurtarma Yöntemi: Pediküllü Latissimus Dorsi Flebi”, 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 146-147, Ankara, 2006.
 • “Web Mesafesi Rekonstrüksiyonunda V-M Plasty Tekniğinin Çok Yönlü Kullanımı”, 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 26, Ankara, 2006.
 • “Parmak Ucu Rekonstrüksiyonlarında Yeni Bir Teknik: Ters Akımlı Dorsal Proksimal Falangeal Parmak Flebi”, 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 26, Ankara, 2006.
 • “Çocuk Yaş Grubundaki Kompleks El Defektlerinin Ters Akımlı Posterior İnterosseoz Önkol Flebi ile Onarımı”, 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 25, Ankara, 2006.
 • “Retroangular Flebin Küçük ve Orta Çaplı Yüz Defektlerinde Çok Yönlü Kullanımı”, 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 33, Ankara, 2006.
 • “Perforatör Lokalizasyonunun Epigastrik Perforatör Flep Yaşamı Üzerine Etkisi: Gine Domuzlarında Deneysel ve Stereolojik Bir Çalışma”, 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 57, Ankara, 2006.
 • “Çift Cilt Adalı Serbest Fibula Flebi ile Kompleks Bir Oromandibulofasiyal Defekt Rekonstrüksiyonu”, 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 245, Ankara, 2006.
 • “Pubik Tutulumlu Madelung Sendromu: Nadir Bir Olgu Sunumu”, 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 259, Ankara, 2006.
 • “Serbest Flep Cerrahisi Öncesi Çok Kesitli Spiral Bilgisayarlı Tomografik Anjiografi (ÇKBT-A) ile Baş-Boyun Bölgesinde Alıcı Damar Seçimi”, 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 243, Ankara, 2006.
 • “Skalpte Sebase Karsinom: İki Olgu Sunumu”, 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 226-227, Ankara, 2006.
 • “Mayın Yaralanmasına Bağlı Kompozit Bir Ayak Doku Defektinin Serbest Fibula Osteokütan Flebi ile Onarımı”, 27. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 257, Konya, 2005.
 • “Geniş Bir Faringo-Kütanöz Fistül Olgusunun Serbest Dorsalis Pedis Flebi ile Onarımı”, 27. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 311-312, Konya, 2005.
 • “Paralitik Lagoftalmus Tedavisinde Göz Kapağına Yerleştirilen Altın İmplantın Dermal-Yağ Grefti ile Desteklenmesi”, 27. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 313, Konya, 2005.
 • “Kontraktür Açılmasında Yeni Bir Teknik: Double V-Y-Z Plasti”, 27. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 426-427, Konya, 2005.
 • “Dev Bir Makrodaktili Vakasında Estetik ve Fonksiyonel Bir Tedavi Yöntemi: Orta Falanjektomi”, 27. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 489-490, Konya, 2005.
 • “Ateşli Silah Yaralanmasına Bağlı Kompleks Bir Önkol Defektinin Pediküllü Torakodorsal Arter Perforatör (TAP) Flep ile Rekonstrüksiyonu”, 27. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 491-492, Konya, 2005.
 • “ Deepitelize Submental Flap ile Orta Ve Alt Yüzün Yumuşak Doku Artırılması” 27. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 142-143, Konya, 2005.

Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Aktiviteler

 • Yüz Estetiği:Cerrahi ve cerrahi olmayan yöntemler. Acıbadem Üniv.Tıp Fakültesi.İstanbul 2011
 • Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi,Trabzon 2010
 • Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği ‘’ Yüz Gençleştirme Kış Sempozyumu’’ Isparta 28 Şubat-1 Mart 2008.
 • 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Eskişehir.17-20 Ekim 2007.
 • 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Ankara, 20-23 Eylül, 2006.
 • 10th. International Course on Perforator Flaps. Ankara-Turkey, 06-09 Eylül, 2006.
 • 27. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Konya, 14-17 Eylül, 2005.
 • 26. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Ankara, 21-25 Eylül, 2004.
 • 24. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Ankara,18-20 Ekim, 2002.
 • Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kış Sempozyumu. Ankara. 7-10 Mart 2002.

Op. Dr. Duygu AKSOY

Estetik Plastik & Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı